czwartek, 7 września 2017

piątek 8 września zastepstwaLEKCJA  NAUCZYCIEL KLASA  PRZEDMIOT  SALA  ZASTĘPCA   UWAGI

1 Basta Bożena 4TL|JN1 Język niemiecki 31 
Uczniowie przychodzą później
2 Basta Bożena 1TLS|t.pojsam Język niemiecki 31 
Uczniowie przychodzą później

1 Kopczyńska Bogusława 4TL|GZ2 Pracownia systemów logistycznych 35
 Uczniowie przychodzą później
2 Kopczyńska Bogusława 4TL|GZ2 Pracownia systemów logistycznych 35
 Uczniowie przychodzą później
4 Kopczyńska Bogusława 2TL|GZ1 Pracownia magazynowa 47 Pawlicki Andrzej
5 Kopczyńska Bogusława 2TL|GZ1 Pracownia magazynowa 47 Pawlicki Andrzej
6 Kopczyńska Bogusława 3TL|GZ2 Pracownia transportowa 47 Pawlicki Andrzej
7 Kopczyńska Bogusława 3TL|GZ2 Pracownia transportowa 47 Pawlicki Andrzej
8 Kopczyńska Bogusława 4TL|GZ2 Pracownia systemów logistycznych 35
 Uczniowie zwolnieni do domu

1 Strona-Muszczyńska Iwona 1TL Religia 28 Uczniowie przychodzą później